Wierna rzekaczyli Dr Dento i Mr Fresh w poszukiwaniu pewnej sprawy

Przyroda to odpoczywamy. Zieleń. Świeżość. Dzięcielina.
Natura ożywiona i nieożywiona.
O! Jak chce się oddychać pełna piersią!